Vi köper guld

Vi betalar 2400kr för 10gram 18k guld       GULDBREV.se betalar 890kr
för samma mängd………..